X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 6 آذر 1391 10:39
عهد


سهم من از عاشورای امسال یک زیارت عاشورای نصفه بود و صدای طبلها و سنجها و بلندگوهایی که وسطشون گیر افتاده بودم و تنها کاری که می تونستم بکنم این بود که گوشهای علی رو با دست محکم بگیرم که صداهایی که داشت پرده گوش خودم رو پاره می کرد، بهش آسیب نزنه...


سهم من از عاشورای امسال یک زیارت عاشورای نصفه بود و یک عهد... یک عهد که اگه بهش پایبند بمونم عاشورای امسال رو تبدیل می کنه به مفیدترین عاشورای زندگیم...

 

پشتیبانی