سه‌شنبه 19 خرداد 1394 10:12
آدمک چشم


رفته جلوی آینه خودش رو نگاه می کنه. برای خودش تعریف می کنه: این چشمه! این که بالاشه پلکه، این که پایینشه مژه است. اینکه توشه ( یه ذره فکر می کنه) آدمکه*!!!


* به جای مردمک!

دسته بندی: پسرک قصه‌ی ما...
یکشنبه 17 خرداد 1394 14:42
کلمات هم خانواده


امروز از صبح هی تلاش می کنه کلمات هم خانواده رو پیدا کنه. یعنی هی همه حالتهای یه کلمه رو با خودش می گه و وقتی کلمات معنی دار رو کشف می کنه کلی ذوق می کنه.


مثال:  مربا....مربی....مربع!!!

دسته بندی: پسرک قصه‌ی ما...

پشتیبانی